Начална страница
Визитка
Екип
Услуги
Клиенти
Общност
Гоу Грийн
Връзки
Контакти
 
 

Металът

За производството на 1 кг. желязо се използват 12 кг. материали (желязна руда, експлозиви, природен газ, антрацит, варовик, кокс и др.), 91 кг. вода и 1,9 кг. въздух.
Желязото се получава от желязна руда, най-често хематит. При извличането му от рудата в него има 3,5 - 4,5% въглерод, което го прави твърдо, но пък чупливо. Когато нивото на въглерод се сведе под 2% се получава стомана, която е по-гъвкава като материал. Това става, когато желязото се разтопи и в него се вкара въздух. При производството на 1 кг. стомана се използват по-малко първични материали – 8,9 кг., вода – 59 кг. и въздух – 530 гр.

Около 55% от желязото и стоманата, които консумираме днес, са рециклирани. При производството на рециклирана стомана използваните количества вода и въздух са приблизително равни на тези при първичната стомана, но изходните материали са три пъти по-малко.
Процесът на рециклирането на метал постоянно се усъвършенства. Рециклирането носи на човечеството приблизително 80,7 милиона тона метал годишно или повече от половината метал, който циркулира в света. Чрез рециклиране се осигуряват около 65% от оловото, 55% от стоманата и желязото и повече от 30% от алуминия.
Вече няколко пъти споменахме алуминият. Той е сред ключовите суровини, ако искаме разделното събиране на отпадъци да доведе до истински спад в потреблението на енергия и ресурси. Рециклирането на една алуминиева кутийка спестява ток, с който можем да гледаме телевизия три часа. За рециклирането на алуминия е нужна едва 5% от енергията, която се използва при извличането му от боксит. В сложния процес на производство, от четири части боксит се получава едва една част алуминий. Една алуминиева опаковка може да бъде рециклирана неограничен брой пъти
И за десерт – нещо любопитно и, разбира се, полезно. Нали знаете, че златото също е метал? Доста скъп при това. Е, може би ще ви притесни малко фактът, че зад всеки произведен килограм злато стоят още 540 000 кг. остатъчни и отпадъчни продукти (зад производството на 1 кг. мед отпадъчните продукти са 356 кг., а зад 1 кг. алуминий - 66 кг.). А ако вярваме на Encyclopedia of Earth, в един тон скрап от компютри се съдържа повече злато отколкото в 17 тона златна руда.


1 | 2 | 3 | част 4 | 5 | 6 | 7 | 8

следваща страница: Пластмасата

english version
 

Кои сме ние?

Гоу Грийн Комюникейшънс
е консултантска агенция за комплексни услуги в областта на комуникациите създадена през 2008 година. Агенцията предлага разнообразни висококвалифицирани специализирани услуги.
виж нашата визитка...

Вярваме, че една от силните страни на Гоу Грийн Комюникейшънс са нашите служители.
виж нашият екип...

Какво предлагаме?

Гоу Грийн Комюникейшънс предлага широк спектър от комуникационни услуги, използвайки различен подход в зависимост от всеки клиент, казус и ситуация.
виж нашите услуги...

 
 go green начало | go green визитка | - екип | - услуги | - клиенти | go green общество | - гоу грийн | - връзки | go green ресурси | go green контакти

©"Гoу Гpийн Комюникeйшънc" ЕООД
Всички права запазени.s-kay.com