Начална страница
Визитка
Екип
Услуги
Клиенти
Общност
Гоу Грийн
Връзки
Контакти
 
 

Какво предлагаме?

Гоу Грийн Комюникейшънс предлага широк спектър от комуникационни услуги. Подходът ни е различен в зависимост от различните клиенти, казуси и ситуации. Съобразяваме се със спецификите и изискванията на всеки клиент и се стремим да предлагаме професионални услуги „по мярка”.

Корпоративни комуникации

- Стратегическо позициониране и планиране на комуникациите
- Връзки с медиите
- Връзки с общностите
- Управление на репутацията
- Връзки с инвеститорите
- B2B комуникации
- Вътрешни комуникации
- Медийни анализи

Организиране на събития

- Конферентни събития
- Панелни дискусии
- Кръгли маси
- Събития за медиите
- Роуд-шоу
- Събития за служители
- Комуникационни обучения

Пъблик афеърс

- Ситуационни и секторни анализи
- Връзки с институциите
- Корпоративна социална отговорност

Управление на кризи

- Кризисно планиране
- Инструменти за превенция
- Комуникация в извънредни ситуации

Продуктова комуникация

- Пазарни проучвания
- Продуктов PR
- Рекламни и маркетинг консултации
- Маркетингови услуги

Дизайн и уеб-проекти - подробности...

- уеб дизайн и програмиране
- графичен дизайн

MarketingPro Engineering - подробности...


следваща страница: Клиенти

english version
 

Металът

За производството на 1 кг. желязо се използват 12 кг. материали (желязна руда, експлозиви, природен газ, антрацит, варовик, кокс и др.), 91 кг. вода и 1,9 кг. въздух. Желязото се получава от желязна руда, най-често хематит. При извличането му от рудата в него има 3,5 - 4,5% въглерод, което го прави твърдо, но пък чупливо. Когато нивото на въглерод се сведе под 2% се получава стомана, която е по-гъвкава като материал. Това става, когато желязото се разтопи и в него се вкара въздух. При производството на 1 кг. стомана се използват по-малко първични материали – 8,9 кг., вода – 59 кг. и въздух – 530 гр.

Около 55% от желязото и стоманата, които консумираме днес, са рециклирани. виж още...

 
 go green начало | go green визитка | - екип | - услуги | - клиенти | go green общество | - гоу грийн | - връзки | go green ресурси | go green контакти

©"Гoу Гpийн Комюникeйшънc" ЕООД
Всички права запазени.s-kay.com