Начална страница
Визитка
Екип
Услуги
Клиенти
Общност
Гоу Грийн
Връзки
Контакти
 
 

Индустрията "Cradle to cradle"

Това е нов тип индустрия, към която все още се стремим, но в много държави водещи компании правят разработки в тази посока и работят към адаптиране на производствата към нея.

Така наречената “Cradle to cradle” индустрия (буквално преведено – „от люлката до люлката”) се стреми да затвори цикъла на производство и когато един продукт е вече неизползваем по предназначение, той да не се превръща в безполезен отпадък, който унищожава екосистемите и замърсява околната среда. Целта е или да може да бъде изхвърлен и да се разгради в почвата като стане „храна” за растенията и животните, или да се рециклира и да се използва като суров материал за нови продукти.

Принципът Reduce, Reuse, Recycle

Съвременният начин на живот е свързан с „произвеждането” на все повече отпадъци, за които става все по-трудно да намираме места, където да ги трупаме. Един от възможните отговори, който се практикува масово и съзнателно в много държави е Reduce, Reuse, Recycle – намаляване, повторно използване, рециклиране.

Този начин на поведение започва още от магазина. Още там, когато посягаме към нещо е добре да заменим мисълта за чистото удобство с три важни въпроса: можем ли да намалим количеството, можем ли да употребим продукта повторно и можем ли да го рециклираме, когато стане ненужен. Ето това е накратко принципът reduse, reuse, recycle – не се иска много усилие, а когато стане навик, това помага много на околната среда и е част от т.нар. отговорно поведение за устойчиво развитие.

Като се има предвид, че става все по-модерно да си „зелен” – ако не заради друго, надяваме се, че поне сте „жертви на модата” и това, че все повече от най-напредничавите производители и дизайнери прилагат принципа reduse, reuse, recycle като нов тип екоикономика ще ви повлияе.

А ако просто ви е грижа - моделът, който трябва да ви води е 100% рециклиране без никакво замърсяване. Този сценарий е твърде оптимистичен, но не и невъзможен. Просто правете това, което зависи от вас.

Разделно събиране на отпадъци

Да, знаем, че напоследък всички за това говорят. Да, знаем, че започва да става досадно. Да, знаем, че нямате време за това, че и без това нямаме достатъчно преработващи инсталации, че има и по-важни неща и т.н.

Да видим сега дали вие знаете защо напоследък всички говорят за това и защо е важно.

Нека да започнем с това, че разделното събиране на отпадъци вече е безкрайно лесно. Дори в България. До този момент националната инициатива за разделно събиране на отпадъците се развива добре. На все повече места, особено в големите градове, се появиха разноцветни контейнерите за разделно събиране (популярни като „иглута”).

Има и рекламни кампания, а много жители на столицата получиха писмо за ползата от рециклирането, подписано лично от бившият министър Джевджет Чакъров. Очакванията са, че в България благодарение на този нов начин на събиране на отпадъци, боклукът на сметищата може да намалее с над 40%.

Важен и известен факт е, че в страни, където този модел работи от години, се оползотворяват до 90% от отпадъците, нещо, което освен че намалява значително нуждата от сметища, съхранява и много природни ресурси.

Разделното събиране е въпрос на култура, която идва с образованието, а то изисква време. Разделното събиране не започва пред контейнерите, а от дома. Там е добре всяко домакинство да намери начин да разделя хартията, стъклото и пластмасата от биоразградимия отпадък. Това е пътят да решим проблема с изчерпващите се сметища, да намалим потреблението на природни ресурси и да влезем в крачка с цивилизования свят, като едновременно с това се грижим за околната среда.

Е, все още ли смятате, че темата е досадна и че има и по-важни неща?

част 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

следваща страница: Хартията

english version
 

Кои сме ние?

Гоу Грийн Комюникейшънс
е консултантска агенция за комплексни услуги в областта на комуникациите създадена през 2008 година. Агенцията предлага разнообразни висококвалифицирани специализирани услуги.
виж нашата визитка...

Вярваме, че една от силните страни на Гоу Грийн Комюникейшънс са нашите служители.
виж нашият екип...

Какво предлагаме?

Гоу Грийн Комюникейшънс предлага широк спектър от комуникационни услуги, използвайки различен подход в зависимост от всеки клиент, казус и ситуация.
виж нашите услуги...

 
 go green начало | go green визитка | - екип | - услуги | - клиенти | go green общество | - гоу грийн | - връзки | go green ресурси | go green контакти

©"Гoу Гpийн Комюникeйшънc" ЕООД
Всички права запазени.s-kay.com