Начална страница
Визитка
Екип
Услуги
Клиенти
Общност
Гоу Грийн
Връзки
Контакти
 
 

Пластмасата

Ето това е "любимият" ни материал. Това е може би най-неприятелски настоеният към природата материал.
И въпреки, че за други суровини, споменати по-горе разделното събиране е добър отговор, въпросът с пластмасата стои малко по-различно.

Преди да стигнем до това обаче – ето някои факти: 8% от бързо намаляващите световни петролни залежи се използват за производството на пластмаса – 4% са нужни за суровина и още 4% за енергия. В процеса на производство се употребява и много вода. Най-лошото е, че покрай пластмасата си създаваме огромни количества боклук, токсини и тонове въглеродни емисии. Изхвърлена на боклука, пластмасата се разгражда за около 500 години, като през това време замърсява почвата, водата и изобщо всичко.
В световен мащаб се произвеждат сто милиона тона пластмаса годишно.

Още по-"впечатляващи" са цифрите за найлоновите торбички. Може би ще ви е интересно да научите, че за една година в света се използват над 1,2 трилиона найлонови торбички (нали ви е ясно за какво количество става дума - 1,2 с 18 нули отзад). Това означава средно по 300 бройки на възрастен човек, или 1 милион за 1 минута. Изчислено е, че средно една торбичка се използва горе-долу 12 минути преди да бъде изхвърлена. А нали си спомняте - за да се разгради на сметището са нужни 500 години...

Няма съмнение, че и в случая процесът на рециклиране спестява както суровина, така и енергия. При производството на една найлонова торбичка от рециклирана пластмаса например, се спестяват две трети от енергията и 90% от водата. Въглеродните емисии пък намаляват два и половина пъти. Всеки пластмасов продукт, подходящ за рециклиране, носи знак, на който с номер и съкращение е означен типът пластмаса – PET за полиетилен, PVC за поливинил хлорид, PP за полипропилен, PS за полистерин и други.

Въпреки това, големи количества пластмаса се рециклират единствено като част от производствения процес. Тогава се претопяват полимери, които не са усвоени в производството. Това е честа практика в много предприятия. Проблемите се появяват при рециклирането на пластмаса от домакинството. На първо място разделното й събиране е икономически неизгодно поради факта, че пластмасата е лек материал. За да има изгода, са нужни големи количества и обем, а те се събират трудно. В същото време търсенето на рециклирана пластмаса е ниско и това прави стимула още по-малък. Самият процес на рециклиране също е проблематичен. Преди претопяването, суровината трябва да бъде сортирана според вида и цвета на полимера. Този процес е трудоемък и малко предприятия могат да го изпълнят механично. Не всички видове пластмаса се рециклират лесно. Особено трудно се рециклират полистерините – пластмаса, от която се правят кофичките за кисело мляко. В много случаи предприятията получават и пластмаса от смесен вид, която не може да се идентифицира и рециклира.

Затова знакът за рециклиране върху опаковката е важен за разделното събиране. Но не е достатъчно той просто да присъства. Върху него трябва да е означена цифра и да е изписан с букви типът пластмаса. Само тази добре означена пластмаса ще бъде рециклирана.

Голям е и проблемът с пластмасовите чашки по офисите, но той също може да бъде решен - с подмяната им с керамични. Тук личният пример никак не е излишен.

Има и добри новини – вече се налага ново поколение пластмаса – биоразградимата полилактична киселина, или PLA. Произвежда се от царевица и с нея се снабдяват някои големи търговски вериги като американците Wal-Mart и Wild Oats. Ако PET се рециклира трудно, PLA е просто тор за почвата. В България все още не можем да избираме между двете, но затова пък можем да предпочетем друга суровина пред пластмасата.

1 | 2 | 3 | 4 | част 5 | 6 | 7 | 8

следваща страница: Дъвките

english version
 

Кои сме ние?

Гоу Грийн Комюникейшънс
е консултантска агенция за комплексни услуги в областта на комуникациите създадена през 2008 година. Агенцията предлага разнообразни висококвалифицирани специализирани услуги.
виж нашата визитка...

Вярваме, че една от силните страни на Гоу Грийн Комюникейшънс са нашите служители.
виж нашият екип...

Какво предлагаме?

Гоу Грийн Комюникейшънс предлага широк спектър от комуникационни услуги, използвайки различен подход в зависимост от всеки клиент, казус и ситуация.
виж нашите услуги...

 
 go green начало | go green визитка | - екип | - услуги | - клиенти | go green общество | - гоу грийн | - връзки | go green ресурси | go green контакти

©"Гoу Гpийн Комюникeйшънc" ЕООД
Всички права запазени.s-kay.com