Начална страница
Визитка
Екип
Услуги
Клиенти
Общност
Гоу Грийн
Връзки
Контакти
 
 

НАШИТЕ УСЛУГИ В ДЕТАЙЛИ

Дизайн и уеб-проекти

- Уеб дизайн и програмиране: Гоу Грийн Комюникейшънс ви предлага и услуги в областта на уеб дизайна и програмирането. В изграждането и изработването на вашия сайт, Гоу Грийн Комюникейшънс залага на строго индивидуален подход като избира най-подходящата визия и технология за реализирането му в съответствие с вашите цели и желания. Можем да осигурим пакетни услуги по отношениe на вашия уеб сайт - от проектирането до поддръжката.

- Графичен дизайн: Гоу Грийн Комюникейшънс може да изработи за вас графичен дизайн за цялостна корпоративна идентичност - лога, банери, типов дизайн за фирмени оферти, бланки, писма, и-мейли, визитни картички и презентации както и да ви съдейства във всички други случаи, когато се нуждаете от графичен дизайн.

 

MarketingPro Engineering

„Открийте вашите клиенти и спечелете битката за техния джоб”

MarketingPro Engineering (MPE) е изследователска методология, която ви позволява да сегментирате потребителите от вашия пазар, да изберете целеви пазар за вашите продукти и да позиционирате вашата оферта в съзнанието на потребителите от избраните целеви сегменти.

Изследването протича на три етапа:

1. Сегментиране на пазара

Сегментиране на пазара е разделяне на целия пазар (съставен от всички потребители) на по-малки хомогенни подгрупи, които възприемат даден продукт по сходен начин. Сегментирането на пазара се осъществява със специализиран софтуер чрез клъстерен, дискриминантен и факторен анализ на набраните първични или на наличните вторични данни. Резултатите са лесни за възприемане и улесняват вземането на управленски решения през следващите етапи от MPE процеса.

Първични характеристики на сегментите:

- Сегментационни бази – характеристики, които ни казват защо сегментите са различни (например нужди, потребности, желания, възприятия, предпочитания).

- Описателни бази – характеристики, които ни помагат да намерим и да достигнем до сегментите.

Бизнес пазари   Потребителски пазари
Индустрия   Възраст/ Доход
Размер   Образование
Местонахождение   Професия
Организационна структура   Начин на живот
    Медийни навици

2. Избор на целеви пазар

През този етап се осъществява задълбочен анализ на наличните след сегментирането пазарни сегменти. Целта на този етап е сегментите да бъдат профилирани и да бъдат установени нуждите, потребностите и желанията на попадналите в тях потребители.

3. Диференциране, позициониране и картографиране

- Диференциране (с какво фирмената оферта ще бъде различна): Създаване на осезаеми и неосезаеми различия по един или повече от продуктовите атрибути, които го отличават от основните му конкуренти.

- Позициониране (Мястото, което продуктът заема в съзнанието на потребителите): Набор от стратегии, които фирмата развива, за да диференцира своята оферта в съзнанието на потребителите от избрания целеви пазар. Позиционирането е успешно, ако офертата завоюва отделна, важна и устойчива позиция в съзнанието на потребителите от целевия пазар.

- Картографиране: Техники, които позволяват на мениджърите да развиват стратегии за диференциране и позициониране, като им дават ясна зрителна представа за конкурентната структура на пазара, както той е възприеман от техните потребители. Картите са създадени от данни за потребителските възприятия спрямо съществуващи продукти (и нови концепции). Тези данни могат да бъдат получени от възприятията на потребителите спрямо продуктите, оценявани по различни критерии, възприятия за сходство/ подобност между марките, предпочитания към продуктите или измерване на поведенческия отговор на потребителите спрямо тези продукти.


следваща страница: Клиенти

english version
 

Металът

За производството на 1 кг. желязо се използват 12 кг. материали (желязна руда, експлозиви, природен газ, антрацит, варовик, кокс и др.), 91 кг. вода и 1,9 кг. въздух. Желязото се получава от желязна руда, най-често хематит. При извличането му от рудата в него има 3,5 - 4,5% въглерод, което го прави твърдо, но пък чупливо. Когато нивото на въглерод се сведе под 2% се получава стомана, която е по-гъвкава като материал. Това става, когато желязото се разтопи и в него се вкара въздух. При производството на 1 кг. стомана се използват по-малко първични материали – 8,9 кг., вода – 59 кг. и въздух – 530 гр.

Около 55% от желязото и стоманата, които консумираме днес, са рециклирани. виж още...

 
 go green начало | go green визитка | - екип | - услуги | - клиенти | go green общество | - гоу грийн | - връзки | go green ресурси | go green контакти

©"Гoу Гpийн Комюникeйшънc" ЕООД
Всички права запазени.s-kay.com